Press "Enter" to skip to content

#husfrid

Vi kräver frihet från våld genom ett omedelbart åtgärdsprogram mot våld och destruktiv dysfunktion i hem och nära relationer. Åtgärdsmöjligheter finns, vi har inte råd att inte omvandla dem till praktik omedelbart.

Vi kräver:

  • Nollvision för dödade i hemmet
  • Nollvision för människor på flykt från sina förövare

Efterlevs genom:

  • Personskydd direkt vid polisanmälan
  • Juridiskt ombud omedelbart efter polisanmälan
  • Långsiktig traumavård för drabbade
  • Preventivt arbete
  • Samverkan över myndighetsgränserna

Allt för att ingen ska dö i sitt hem eller fly för sitt liv i Sverige idag. Varje mist liv är ett myndighetsmisslyckande.

Stöd vårt arbete genom att: