Press "Enter" to skip to content

Förändringsarbetet

Mål och målgrupp

Vi står inte bakom något visst kön, etnicitet, viss åldersgrupp eller annan kategorisering. Hemmet är en fredad zon för trygghet, återhämtning, familjeliv och frihet från våld för alla.

Hemmet är vår plats för vila, återhämtning, utveckling och uppväxt, här tar vi våra första steg och härifrån söker vi oss ut i livet. Ett otryggt hem ger otrygga individer.

Vi kräver att ingen – barn som vuxen – ska behöva fly från sin eller sina förövare i Sverige, oavsett ålder, kön, etnicitet, sexuell läggning etc. Allt annat är rättsosäkert och bidrar till otrygga hem.

Lagförslag och #husfrids grundinställning

Vi kräver frihet från våld genom ett omedelbart åtgärdsprogram mot våld och annan dysfunktion i hem/nära relation. Åtgärdsmöjligheter finns och vi har inte råd att inte omvandla dem till praktik.

  • Nollvision för dödade i hemmet
  • Nollvision för människor på flykt från sin förövare

Detta efterlevs genom:

  • Personskydd direkt vid polisanmälan
  • Juridiskt ombud direkt efter polisanmälan
  • Långsiktig traumavård för drabbade
  • Preventivt arbete
  • Samverkan över myndighetsgränserna

Allt för att ingen ska dö i sitt hem eller fly för sitt liv i Sverige idag. Varje mist liv är ett myndighetsmisslyckande.

Nutidsanalys

Vi alla tar konsekvenserna av att samhällsaktörerna inom vårt skyddsnät valt att förneka och inte förstå situationen eller dess allvar. Situationen gällande våld och destruktiv dysfunktion i hemmet, med dess potential att skapa alla typer av #metooförövare.

Därtill är det svårt att undvika det faktum att en betydande del av samhällets sjukskrivningar, ökande antal diagnoser, psykisk och fysisk ohälsa bottnar i just otrygg uppväxt och/eller otrygga hemförhållanden.

Vi har inte råd att blunda mer!

Förändringsarbete

Barn växer de facto upp med våld, psykisk ohälsa, beroendesjukdomar m.fl. dysfunktion. Vi har kunskap, vi har möjlighet att sprida den i skyddsnätet, vi har riskanalysmetodik – det finns inga hinder för att upptäcka varningssignaler i tidigt stadium. Skolor, socialtjänst, förskolor, sjukvård, polis, rättsväsende, idrotts- och fritidsorganisationer kan nås av den kunskap Sverige faktiskt har tillgång till inom snar framtid och därmed minska mörkertalet avsevärt. Inga fler barn ska behöva leva med svek från vuxenvärlden eller dö av svek från vuxenvärlden. Inga fler 17-talet kvinnor/år ska dödas på grund av samhällsbrister.

När vi angriper samhällsproblemet från rot till topp samtidigt ser vi förändringarna snabbt. Trygghet i hemmen, preventivt arbete och kunskapslyft, snabba och samverkande insatser vid polisanmälan. Inkorporering eller ej av Barnkonventionen; Sverige har ändock skrivit under på Barns rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld och mot vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller andra vårdnadshavare.

Vittnen och vittnesskydd

Om du vittnar i mål där du kan utsättas för livsfara kan du få vittnesskydd. Ingen kräver att du ska be tidigare utsatta vittnen om att hjälpa till på ideell basis för att skydda dig från hotbilder.

Våldsutsatta barn och kvinnor har ideell hjälp, oftast av tidigare utsatta , att vända sig till i livshotande situationer. En absurd och totalt ohållbar situation.

Ingen annan grupp i samhället som ska vittna under dödshot undanhålls personskydd. Barn och kvinnor som lever under dödshot måste givetvis erhålla samma möjligheter till personskydd som andra grupper.

Återigen – varje dödsfall är ett myndighetsmisslyckande.

Normalisering, projicering, stigmatisering

Frågor som ”Varför stannar du/Varför släppte du in/Varför går du inte” fortsätter ställas till de drabbade och utgör en ytterligare risk för offret – nämligen att ta på sig skulden och inse att det inte finns någon hjälp att få. Det kan inte nog understrykas att samhällets bemötande av våldsutsatta är under all kritik.

Visst bygger detta bemötande på okunskap och än viktigare är det då att vi belyser samhällsproblemet och öppnar debatt i vårt offentliga rum.

Ett offer för våld i hemmet har fått lära sig att straffas om något görs fel och därför kan en sådan till synes oskyldig fråga leda offret tillbaka till förövaren. Barn som växer upp med våldet förstår oftast inte frågan överhuvudtaget.
Ett kunskapslyft för yrkesverksamma som bemöter våldsoffer i yrket och obligatorisk kurs i berörda högskoleprogram i ämnet Våld i nära relation är ett måste i åtgärdsprogrammet.

Finansiering av åtgärder och reformer

Vi har inte råd att inte åtgärda detta samhällsproblem

Vi har inte råd att behålla bristerna i vårt skyddsnät

Vi har inte råd att folk dör

Vi har inte råd med än mer ökande ohälsa, sjukskrivningar, trauman och övriga konsekvenser av otrygghet i hemmen