Press "Enter" to skip to content

Framtid och vision

Minneslund på hemsidan där vi kan minnas och hedra våra kära som fallit offer för detta våld.

Planer på minneskonsert för nära och kära som fallit offer för våld i hem/familj/nära relation, i början på 2018.

Prioritet och engagemang hos samtliga partier för att genomföra en övergripande förändring i detta samhällsproblem

Handlingsplaner för rättssäker samverkan över myndighetsgränserna

Vi vill delta i utvecklingen av långsiktigt preventivt arbete.

Vi söker bokförlag för samarbete

Fler projekt planeras fortlöpande