Press "Enter" to skip to content

Stöd och skydd

Offentliga myndigheter som har ansvar och bra möjligheter för att hjälpa till med skydd 

Socialtjänsten
Socialtjänsten i din kommun har ett stort ansvar att hjälpa både dig som utsatts för brott och dina anhöriga.
Du kan kontakta socialtjänsten genom att ringa kommunens växel.
Via din kommuns webbplats kan du också få kontaktinformation.
På Sveriges kommuner och landstings hemsida kan du hitta kontaktuppgifter för alla kommuner:
https://skl.se/…/kommune…/faktakommunerochlandsting.432.html

Polisen
Du kan kontakta polisen för att få stöd och hjälp när du blivit utsatt för ett brott i en nära relation.
Uppsök närmaste polisstation eller ring 114 14.
Är det akut eller pågående ring 112.
Polisen tar upp en anmälan, men kan även svara på frågor och hänvisa dig vidare till en hjälporganisation.
Polisen gör vanligtvis en riskanalys och kan vid behov hjälpa dig med olika former av skydd, till exempel överfallslarm.
Om din anmälan läggs ned finns alltid möjligheten att begära överprövan av beslutet.

Kvinnofridslinjen 
Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon dit du som våldsutsatt kvinna kan ringa dygnet runt.
Släktingar, vänner och arbetskamrater är också välkomna att ringa.
Stödtelefonen är bemannad av utbildad personal som ger dig personligt stöd och information om den hjälp som finns på din hemort.
Samtalet är kostnadsfritt och syns inte i efterhand på telefonräkningen.
Telefonnumret är 020-50 50 50.
Du kan välja att vara anonym och medarbetarna har tystnadsplikt.

Ideella organisationer som ger kostnadsfritt stöd och hjälp

Brottsofferjouren
Brottsofferjouren är en ideell organisation som ger kostnadsfritt stöd, råd och hjälp till dig som utsatts för brott, är vittne eller är anhörig.
På hemsidan www.brottsofferjouren.se kan du hitta kontaktuppgifter till din lokala Brottsofferjour (det finns ca 100 lokala jourer).
Du kan också ringa till Brottsofferjourernas Telefoncentral 0200-21 20 19 
För stöd på annat språk än svenska kan du ringa 08-642 00 44

Kvinnojourerna
Kvinnojourer är ideella föreningar som ger stöd, råd och erbjuder skyddat boende för tjejer och kvinnor som utsätts eller utsatts för våld i nära relationer.
Det finns två riksorganisationer för kvinnojourerna, Roks och Unizon.
På Roks hemsida hittar du kontaktuppgifter till lokala jourer:
https://www.roks.se/hittaenjour
På Unizons hemsida hittar du kontaktuppgifter till lokala jourer:
http://unizon.se/

Terrafem
Terrafem, för kvinnor och tjejer med utländsk härkomst, driver en rikstäckande jourtelefon som erbjuder stöd och råd på drygt 40 olika språk.
Telefonnumret är 020-52 10 10.
Läs mer på hemsidan: http://www.terrafem.org/

BRIS
Är du barn eller ungdom och har blivit utsatt för våld eller bevittnat våld i hemmet kan du ringa eller chatta med BRIS för att få hjälp och stöd: 116 111 och chatt via hemsidan: https://www.bris.se/